Δημήτριος Γ. Κατεχάκης

Share:

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης

Επικεφαλής, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ο Δημήτριος Γ. Κατεχάκης είναι Επικεφαλής στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το έργο του επικεντρώνεται στην ανάλυση δεδομένων και στο σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών για ολοκληρωμένες, διαχρονικές, υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών μητρώων υγείας. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων ηλεκτρονικής Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη/ Αμερική), με στόχο την παροχή εξατομικευμένων λύσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Προϊόντα της δουλειάς του λειτουργούν σήμερα σε μεγάλο αριθμό μονάδων υγείας του ΕΣΥ. Είναι πιστοποιημένος Project Management Professional, ενώ διαθέτει επίσης πιστοποίηση σε IT Service Management. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει υπάρξει επιστημονικά υπεύθυνος για περισσότερα από 300 έργα που σχετίζονται με λειτουργικά συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών μητρώων ασθενών στο ΕΣΥ. Την περίοδο 2016-2018 υπήρξε εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας. Διατελεί Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), καθώς και του HL7 Hellas. Από το 2020 είναι μέλος της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του ΕΣΥ.
Από το 2021 είναι Διαχειριστής του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού για την Ψηφιακή Υγεία. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, καθώς και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ενώ ενεργεί ως κριτής και μέλος επιτροπής προγράμματος για μια σειρά από κορυφαία διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.ics.forth.gr/~katehaki