Χριστίνα Γεωργακοπούλου

Share:

Χριστίνα Γεωργακοπούλου

ΠΕ Πληροφορικής, MSc, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

Η Χριστίνα Γεωργακοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ). Από το 2002, ύστερα από έξι (6) χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, στο αντικείμενο της Πληροφορικής, εργάστηκε στο ΙΚΑ στη Διεύθυνση Πληροφορικής έως το 2012. Το 2012 με την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ μεταφέρθηκε στον ΕΟΠΥΥ, στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Από το 2014 έως και το Μάιο 2021 διετέλεσε προϊσταμένη στο τμήμα Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής και Υποστήριξης Κοινοτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ενώ από το Μάιο του 2021 έως και σήμερα είναι η Διευθύντρια Πληροφορικής στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.