Επιχείρηση «Ελευθερία» και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Tο εγχείρημα της «Επιχείρησης Ελευθερία» οδήγησε σε μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και σε υιοθέτηση νέων δομών και προτύπων φροντίδας, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε κεντρικό ρόλο, ανέφερε στην ομιλία του ο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. O σχεδιασμός πέτυχε καθολική και ισότιμη πρόσβαση, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και ψηφιοποίηση.

Ο συντονιστής της συνεδρίας κ. Κώστας Αθανασάκης, έθεσε προς συζήτηση το ζήτημα της δημόσιας υγείας την «επόμενη μέρα» της πανδημίας COVID-19, αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα υγείας, με νέες δομές και πρότυπα φροντίδας, και εστιάζοντας στον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πρόσθεσε πως οι δύο κύριοι στόχοι της ομιλίας ήταν αφενός το ζήτημα των εμβολίων και αφετέρου το ζήτημα του μετασχηματισμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τον ομιλητή, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας. Στην παρουσίασή του με θέμα «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πώς η πανδημία θα αναδιαμορφώσει τις δημόσιες δομές και την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα», ο κ. Θεμιστοκλέους ανέπτυξε τον ρόλο που διαδραμάτισε η πανδημία στον σχεδιασμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εστίασε σε τρεις βασικούς τομείς: τις κυριότερες προκλήσεις, τη διαχείριση της πανδημίας και τους βασικούς άξονες στρατηγικής.

Ξεκινώντας με τις κυριότερες προκλήσεις, ο ομιλητής δήλωσε ότι τα 10 χρόνια αναταραχής εξαιτίας της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης είχαν οικονομικό αντίκτυπο στο σύστημα υγείας. Τα χρήματα που δόθηκαν στην πανδημία ως έκτακτη επιχορήγηση εξαντλήθηκαν στη διαχείριση, επιφέροντας μείωση στους πόρους. Επιπλέον, πέρα από τις περικοπές δαπανών, έπρεπε συγχρόνως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς και οι περιβαλλοντικές αλλαγές, οι μεταναστευτικές ροές και τα χρόνια νοσήματα.

Συνεχίζοντας με τη διαχείριση της πανδημίας, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της «Επιχείρησης Ελευθερία», στην οποία εμπλέκονται πολλαπλοί φορείς και όχι μόνο το Υπουργείο Υγείας. Ο σχεδιασμός δημιούργησε για πρώτη φορά ένα σύστημα με στόχο την προμήθεια και τη διακίνηση των εμβολίων. Επίσης, για πρώτη φορά το σύστημα υγείας δημιούργησε ένα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης εμβολίων, με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, στο οποίο πληρούνται τα κριτήρια καλής λειτουργίας, έτσι ώστε η αποθήκευση των εμβολίων να είναι ασφαλής. Επιπλέον στήθηκε ένα πολύ καλό δίκτυο διανομής, το οποίο συνδέθηκε με το ψηφιακό σύστημα για κεντρικό έλεγχο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια κεντρική διαχείριση των προμηθειών του εθνικού συστήματος υγείας. Με λίγα λόγια, ο σχεδιασμός πέτυχε (1) καθολική και ισότιμη πρόσβαση, (2) ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και (3) ψηφιοποίηση.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στη συνέχεια στους πέντε βασικούς άξονες στρατηγικής που ήταν: (1) ψηφιακός μετασχηματισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, (2) ολιστική αντιμετώπιση της φροντίδας, (3) ενίσχυση της πρόληψης, (4) διαχείριση των χρόνιων παθήσεων και (5) ολιστική χρηματοδότηση βάσει αποτελεσμάτων.

Ακολούθως ο ομιλητής αναφέρθηκε στο ταμείο ανάκαμψης και στην ανακατανομή των πόρων, όπου αυτή επιβάλλεται. Οι ενέργειες της οργανωτικής στρατηγικής τα επόμενα πέντε χρόνια εστιάζουν στην ολιστική αντιμετώπιση της φροντίδας και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν: (1) αναδιάρθρωση του δικτύου της ΠΦΥ, (2) επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, (3) ανακαίνιση κτιρίων και (4) αναβάθμιση του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ολοκλήρωσε την εισήγησή του μιλώντας για το πώς η Εθνική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Ελευθερία» κατέστησαν την Ελλάδα πρωτοπόρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ομιλητής εξέφρασε την άποψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, τόνισε πως τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να πετύχουν εκπληκτικά αποτελέσματα και, τέλος, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που παίζει ο ιδιωτικός τομέας.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης, συμπλήρωσε ότι θα είναι καλό να σταματήσουμε να απαξιώνουμε τις ενέργειες που έχουν γίνει διαχρονικά και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για ένα έργο εθνικής και όχι πολιτικής σημασίας.