Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2021, με τίτλο «Πανδημία COVID-19: Η επόμενη μέρα», διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ) και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά διαδικτυακά, από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν επίσης διαδικτυακά, από την Τρίτη 7 έως την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου.

Η πανδημία της Covid-19 με άνευ προηγουμένου επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία παραμένει μια πρόκληση για την ανθρωπότητα. Η εξάπλωσή της και η δυσκολία των κυβερνήσεων και των δημόσιων αρχών να την αναχαιτίσουν αποτελεσματικά, αναδεικνύουν καθημερινά πρωτοφανή ζητήματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων στον υγειονομικό τομέα, και επιτάσσουν την αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων για τα αναδυόμενα ζητήματα προκλήσεις για την κοινωνία και την οικονομία.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2021 επικεντρώνεται στα δεδομένα και τις προκλήσεις που ανέδειξε η πανδημία σε αναζήτηση ενός οδικού χάρτη εξόδου από αυτήν. Αναλύει τις εμπειρίες και τα μαθήματα από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία, την υγειονομική ασφάλεια, τις επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία, την ψυχική υγεία, αλλά και στις ανισότητες, στην ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών πληθυσμών, στις ευκαιρίες για επανασχεδιασμό και ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας όπως είναι η καινοτομία και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα των προβλημάτων και έχει δεσμευθεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά είναι οι λύσεις εφικτές; Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά, όπως για παράδειγμα: Επηρεάζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας; Μεγεθύνεται το ποσοστό του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες; Υπάρχει ανάγκη για ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας; Υπάρχουν επιπτώσεις για τους χρόνιους ασθενείς; Τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα στη χώρα; Ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας; Υπάρχουν εμπόδια στην υιοθέτηση καινοτομίας; Ποιες είναι οι πολιτικές διαχείρισης της αβεβαιότητας; Ποιες οι επιπτώσεις στις εθνικές πολιτικές για το φάρμακο ή και τις υπηρεσίες υγείας;

Η μακρόχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση των προηγουμένων ετών έχει επιδράσει στις δομές, στη συνοχή και στην ποιότητα των υπηρεσιών του συστήματος υγείας. Σε μια περίοδο προσπάθειας για ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, η πανδημία της Covid-19 έχει επιβάλει αλλαγή προτεραιοτήτων και την κοινή προσπάθεια όλων μας.

Στις εργασίες του Συνεδρίου, που αποτελεί κατά γενική ομολογία, το πιο σημαντικό συνέδριο στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με ουσιαστική επίδραση στις πολιτικές υγείας, συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο, όλοι οι φορείς του υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου στις δύσκολες συνθήκες της περιόδου της πανδημίας.

Οι Επιτροπές του Συνεδρίου
Προηγούμενα Συνέδρια: 2018 2019 2020

Διοργάνωση

Φορείς Επιστημονικής ΥποστήριξηςΑιγίδες