ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Από την Τρίτη 7 έως την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου διεξάγονται τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια του Πανελληνίου Συνεδρίου 2021 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των Φροντιστηρίων εδώ:

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την παρακολούθηση:
* Αφού εισάγετε το email με το οποίο έχετε εγγραφεί και τον κωδικό σας στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε το κουμπί Αίθουσες Φροντιστηρίων και επιλέξτε το Φροντιστήριο που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.
* Όλοι οι συμμετέχοντες στα Φροντιστήρια έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τον λόγο ή/και να υποβάλουν ερωτήσεις.
* Για την παρακολούθηση των Φροντιστηρίων είναι απαραίτητο να έχει γίνει εγγραφή.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεξαγωγή: ΤΡΙΤΗ 7/12, 10.00-14.00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ
Διεξαγωγή: ΤΡΙΤΗ 7/12, 16:00-20:00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS)
Διεξαγωγή: ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12, 10:00-14:00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
Διεξαγωγή: ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12, 16:00-20:00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διεξαγωγή: ΠΕΜΠΤΗ 9/12, 16:00-20:00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεξαγωγή: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12, 14:00-17:00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: ΤΟ ΝΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Διεξαγωγή: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12, 15:00-18:00
Διαδικτυακά
Περισσότερα