ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 13 έως και την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, διαδικτυακά. Τα προσυνεδριακά φροντιστήρια (webinars) θα διεξαχθούν επίσης διαδικτυακά από τις 7 έως τις 10 Δεκεμβρίου.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Για τις ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα υπάρξει διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θα χορηγηθούν 29 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS στους ιατρούς και άλλους φορείς της Δημόσιας Υγείας που θα παρακολουθήσουν το Πανελλήνιο Συνέδριο 2021. Τα μόρια (credits) είναι αμοιβαία αναγνωρίσιμα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνεδρίου μετά την ολοκλήρωσή του στους συνέδρους που παρακολούθησαν το 60% τουλάχιστον των ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – 19.00-19.30
Η Επιτροπή Αξιολόγησης & Βράβευσης του Πανελληνίου Συνεδρίου 2021 θα αξιολογήσει τις προφορικές ανακοινώσεις και θα βραβεύσει τις δύο καλύτερες ανακοινώσεις. Οι βραβευμένες εργασίες θα λάβουν χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ η καθεμία.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές έχουν κλείσει.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Η υποβολή περιλήψεων έχει λήξει. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο ότι για τους σκοπούς της προώθησης και προβολής του Συνεδρίου, κατά τη διάρκειά του:
– Θα λαμβάνονται φωτογραφίες από τη ροή του διαδικτυακού συνεδρίου.
– Θα βιντεοσκοπηθούν όλες οι συνεδρίες του Πανελληνίου Συνεδρίου 2021.
– Οι συνεδρίες ενδέχεται να προβληθούν στο διαδίκτυο σε ζωντανή μετάδοση (live streaming)
– Μετά το πέρας του Συνεδρίου τα βίντεο με τις παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.healthpolicycongress.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την εγγραφή σας στο Συνέδριο, την υποβολή περιλήψεων, τις χορηγικές δυνατότητες και τη διαμονή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ