Πανελλήνιο Συνέδριο 2021 για τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας

Παρακολουθήστε το Συνέδριο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας:

LIVE ΣΥΝΕΔΡΙΟ