Βάνα Σύψα

Share:

Βάνα Σύψα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Βάνα Σύψα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κατέχει μεταπτυχιακό στη Βιομετρία από το University of Reading στη Μ. Βρετανία και διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει μετεκπαίδευση στην Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων στο Imperial College της Μ. Βρετανίας. Είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Κλινικής Βιοστατιστικής (ISCB) για τα έτη 2019-2020.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων και στη χρήση μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη τους (ΗΙV, ηπατίτιδα C, COVID-19, γρίπη, νοσοκομειακές λοιμώξεις). Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση των ιογενών ηπατιτίδων. Ήταν συντονίστρια της ομάδας εργασίας για χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών και κρατούμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα για το Εθνικό στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τον HIV/AIDS. Είναι στη συντονιστική επιτροπή διεθνούς ομάδας ερευνητών από χώρες με επιδημίες HIV σε χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη σε προγράμματα που απευθύνονται σε χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχει προσκληθεί ως ειδικός από οργανισμούς όπως το ECDC, EMCDDA, CDC και WHO Ευρώπης.
Συμμετέχει στην επιτροπή των ειδικών για τον κορωνοϊό και δραστηριοποιείται σε έρευνες κοινωνικών επαφών και χρήση μαθηματικών μοντέλων για την πρόβλεψη της πορείας της επιδημίας COVID-19 στην Ελλάδα και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.