Βιλελμίνη Καραγιάννη

Share:

Βιλελμίνη Καραγιάννη

Βιοστατιστικός, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Βιλελμίνη (Βίλμα) Καραγιάννη είναι Βιοστατιστικός και Αν. Καθηγήτρια ατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας). Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική και Οικονομετρία με έμφαση στη Βιοστατιστική στην Τουλούζη (Πανεπιστήμιο Τοulouse I Capitole), και στη Βιομετρία/Βιοστατιστική και στα Οικονομικά της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Claude Bernard της Λυών (Lyon I, Ιατρική Σχολή Λυών). Διδακτορικό απέκτησε από το Πανεπιστήμιο Claude Bernard της Λυών (Lyon I – Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών), με ειδίκευση στα μοντέλα λήψης αποφάσεων στη Δημόσια Υγεία.
Εργάσθηκε ως Ερευνήτρια – Προϊστάμενος Τμήματος στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΠΑΕΠ), καθώς επίσης και ως επιστημονικός συνεργάτης για μία τριετία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Πληροφορικής). Συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και σεμινάρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Διετέλεσε Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Διετέλεσε επίσης μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Υγείας για το φάρμακο, καθώς και εισηγήτρια στην Επιτροπή για τον Kατάλογο Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων. Συμμετείχε σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές ως expert σε θέματα συνθηκών εργασίας (ΑCTEUR group), μεθοδολογίας κλινικών μελετών (PRECIS tool group), καθώς και ως σύμβουλος μεγάλων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών σε αντίστοιχα θέματα (κλινικές-φαρμακο-οικονομικές μελέτες). Διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Δημόσιας Υγείας, Αν. Διευθύντρια στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, καθώς και μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α.
Έχει εκδόσει τρεις μονογραφίες, ενώ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 50 εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που επικεντρώνονται στην επιδημιολογία, στη δημόσια υγιεινή και στις αξιολογήσεις (κόστους-αποτελεσματικότητας, κόστους-χρησιμότητας, κόστους-οφέλους) κυρίως χρόνιων νοσημάτων.