Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης

Share:

Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αποφοίτησε με Άριστα από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εκπαιδεύθηκε στη Γαστρεντερολογία στο ΓΝΠ «Τζάνειο» και μετεκπαιδεύθηκε στην Ηπατολογία στο Royal Free Ηospital του Λονδίνου. Μεταξύ 1999-2013 εργαζόταν στη Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» και από 1/9/2013 είναι διευθυντής της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο ΓΝΑ «Λαϊκό».

Είναι Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας & Διατροφής. Ήταν μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΑSL), Πρόεδρος ή/και μέλος ΔΣ πολλών ελλληνικών/διεθνών εταιρειών, συντονιστής και μέλος των Ευρωπαϊκών οδηγιών για την Ηπατίτιδα Β (2012, 2017) και όλων των ελληνικών οδηγιών για την Ηπατίτιδα Β και C.

Ερευνητικά, έχει εστιάσει στην Ηπατολογία. Είναι συγγραφέας >360 άρθρων σε διεθνή περιοδικά (αθροιστικό IF>2500) με >20.000/>30.000 αναφορές (Η-index:64/81) στο Scopus/Google Scholar. Έχει διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης, μέλος συντακτικών επιτροπών και κριτής άρθρων για πολλά διεθνή περιοδικά, συνέδρια και οργανισμούς. Έχει >165 διαλέξεις, >55 προεδρεία και >320 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.