Ευαγγελία Νένα

Share:

Ευαγγελία Νένα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Η Ευαγγελία Νένα, MD, PhD, είναι ειδικός Ιατρός Εργασίας και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής – Κοινωνικής Ιατρικής – Ιατρικής Εργασίας, στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. και απέκτησε τον διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας – Ιατρός Εργασίας επί πενταετία (2010-2015), ενώ από το 2013 υπηρετεί ως μέλος Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ., διδάσκοντας φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2020 είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
Αποτελεί μέλος διεθνών δικτύων συνεργασίας στο πεδίο της δημόσιας και επαγγελματικής υγείας, όπως European Burden of Disease Network, OMEGA-NET (Occupational Epidemiology), ISTANTE (International Support and Training on Asbestos Network Tool for Europe).
Είναι συνεργάτης σύνταξης (Associate Editor) του περιοδικού Archives of Environmental and Occupational Health (Taylor & Francis Editions) και κριτής σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>90) και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια (>150), ενώ υπήρξε προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων.