Θεόδωρος Αγοραστός

Share:

Θεόδωρος Αγοραστός

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας

Ο Θεόδωρος Αγοραστός ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (1969-1975). Ειδικεύθηκε στη Μαιευτική-Γυναικολογία (Μ-Γ) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Άαχεν Γερμανίας (1975-1980) & εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του (1980). Κατόπιν (1981-2019) ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, Καθηγητής Μ-Γ (2004) και Διευθυντής της Δ’ Μ-Γ Κλινικής ΑΠΘ (2009). Μετεκπαιδεύτηκε (21 μήνες) σε θέματα γυναικολογικής ογκολογίας σε Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία με Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), του Ιδρύματος Alexander von Humboldt και του Ελληνικού ΥΠΕΠΘ.

Εξέδωσε 8 επιστημονικά βιβλία, συνέγραψε 3 επιστημονικές μονογραφίες (1 ξενόγλωσση) και 32 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και εκπόνησε ~300 εργασίες με 110 δημοσιευμένες σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Συμμετείχε σε 16 Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα, στην οργάνωση άνω των 100 Επιστημονικών Συνεδρίων, Ημερίδων και Σεμιναρίων και έλαβε τιμητικές διακρίσεις, δωρεές και χορηγίες για ερευνητικούς σκοπούς.

Αφυπηρέτησε από το ΑΠΘ το 2019. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας και τ. Πρόεδρος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας.