Μαρία Τσαντίδου

Share:

Μαρία Τσαντίδου

Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Οδοντίατρος MSc, Υπουργείου Υγείας & Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.

Η Μαρία Τσαντίδου είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ (ΠΕΙΔΥ Ε.Σ.Υ.). Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Εργάζεται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Διετέλεσε συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας την περίοδο 2010-2012.
Είναι μέλος σε εθνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές εποπτευόμενων φορέων του. Την περίοδο αυτή είναι επίσης εκπρόσωπος της χώρας στην Ομάδα των Επικεφαλής Οδοντιατρικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Chief Dental Officers – Council of the EU). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού και της ασφάλειας των ασθενών, καθώς και στην ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της χώρας.