Περσεφόνη Ντούπη

Share:

Περσεφόνη Ντούπη

Δρ., Ιατρός, Development Manager (Information Architecture), Finnish Institute for Health and Welfare, THL

Η Περσεφόνη Ντούπη, ιατρός (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) και διδάκτωρ Πληροφορικής της Υγείας (Πανεπιστήμιο Erasmus, Ρόττερνταμ, Ολλανδία) εργάζεται ως Υπεύθυνη Ανάπτυξης (Αρχιτεκτονική της Πληροφορίας) στο Τμήμα Πληροφοριακών Υπηρεσιών του Φινλανδικού Ινστιτούτου Υγείας & Πρόνοιας (ΤΗL). Είναι στέλεχος της ομάδας που αναπτύσσει την ψηφιακή υποδομή προς υποστήριξη της τρέχουσας μεταρρύθμισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στη Φινλανδία και εκπροσωπεί το THL στην εθνική ομάδα εργασίας για την Αρχιτεκτονική Ανοιχτής Επιστήμης και Έρευνας και στο TEHDAS JA (ποιότητα δεδομένων, σημασιολογική διαλειτουργικότητα). Έχει πάνω από εικοσαετή εμπειρία ως βασική ερευνήτρια σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και εθνικά έργα σχετικά με διάφορες πτυχές ψηφιακών δεδομένων υγείας, διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA), μητρώα ασθενών και βιοτράπεζες και εξατομικευμένες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών υγείας. Έχει υπηρετήσει σε πολυάριθμες εθνικές, σκανδιναβικές και διεθνείς ομάδες εμπειρογνωμόνων για την ηλεκτρονική υγεία, την προτυποποίηση, την ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών, καθώς και την πολυτομεακή πολιτική δημόσιας υγείας. Συντόνισε την προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη Ατυχημάτων και την Προαγωγή της Ασφάλειας 2021-2030 για τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κόστους των ατυχημάτων και διατέλεσε αντιπρόεδρος του Δικτύου Πρόληψης Τραυματισμών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημόσιας Υγείας (EUPHA). Έχει συγγράψει πολλαπλά επιστημονικά άρθρα, μελέτες, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων για θέματα ιατρικής πληροφορικής και ηλεκτρονικής υγείας, έχει εκτενή εμπειρία ομιλητή και σήμερα υπηρετεί ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πληροφορικής της Υγείας (EFMI Council).