Σταματούλα Τσικρικά

Share:

Σταματούλα Τσικρικά

Επιμελήτρια Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Νοσοκομείου Αναφοράς COVID 19 ΣΩΤΗΡΙΑ, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Secretary of ERS Group 6.3: Tobacco, Smoking Control and Health Education

Η Σταματούλα (Μάτα) Τσικρικά εργάζεται ως Επιμελήτρια ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Αναφοράς για COVID 19 «Η Σωτηρία» και συνεχίζει προς εξειδίκευση Εντατικολογίας στη ΜΕΘ, ενώ παράλληλα είναι ιατρός ΕΚΕΠΥ.
Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών, το πρώτο στη Δημόσια Υγεία και το δεύτερο στη Διεθνή Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το ΕΚΠΑ και για την επόμενη τριετία εκλεγμένη Γραμματέας στην Πανευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία στην ομάδα Tobacco, Smoking Control and Health Education.
Έχει την τιμή να προεδρεύει στην Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας εκπροσωπώντας µε κάθε σύννομο τρόπο την προστασία της ειδικότητας, την προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και την εκπροσώπηση της χώρας µας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά.